อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรีคนใหม่
โดย fourleos เมื่อ พฤษภาคม 17 2010 13:02:52
   

 อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรีคนใหม่


ข่าวเพิ่มเติม

    เลือกสรรจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 กรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้ผนึกเหนียวแน่น เทคะแนนให้นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกจากภาคใต้ ตัวเก็งหลายคนหลุดตั้งแต่รอบแรก

 

          การเลือกสรรจุฬาราชมนตรีคนใหม่สืบแทนอาจารย์สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ที่กลับสู่พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า มีขึ้นที่ศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม ศกนี้ โดยมีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆรวม39 จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดล่าสุดคือเพชรบูรณ์ เข้าร่วมใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง 716 คน ด้วยการดำเนินงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  และมีนายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลการเลือกสรรอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มในภาคเช้า จนเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 16.30 น.

 

            เริ่มด้วยการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกสรรเป็นจุฬาราชมนตรี โดยต้องมีผู้รับรอง 20 คนตามระเบียบ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 10 คน คือ

 

 1.      นายสมาน  มาลีพันธุ์     เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2.      นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส 

3.      นายวินัย    สะมะอุน      เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

4.      นายอรุณ   อีซอ          เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

5.      นายอรุณ   บุญชม        เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

6.      นายอิมรอน มะลูลีม       เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

7.      นายทวี      นภากร       เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

8.      นายทองคำ มะหะหมัด    เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

9.      นายอรุณ    วันแอเลาะ   เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี

10. นายบรรจง   โซ๊ะมณี     เสนอโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

 

   แต่เนื่องจากคนที่ 10  ไม่มีผู้รับรอง  จึงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 9 คน

           หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการเลือกสรร ได้จับสลากรายชื่อ เพื่อให้ได้กรรมการสรรหาจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดละ 1 คน รวม 39 คน ทำหน้าที่ลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 3 คน โดยมีการจับสลากให้เลขหมายแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนลงคะแนน และปรากฏผลดังนี้

 

            หมายเลข 1  นายอาศิส       พิทักษ์คุมพล       16  คะแนน

            หมายเลข 2  นายอรุณ        วันแอเลาะ            1  คะแนน

            หมายเลข 3  นายอิมรอน     มะลูลีม                1  คะแนน

            หมายเลข 4  นายทองคำ     มะหะหมัด             0  คะแนน

            หมายเลข 5  นายสมาน      มาลีพันธุ์               5  คะแนน

            หมายเลข 6  นายอรุณ        อีซอ                   1  คะแนน

            หมายเลข 7  นายวินัย        สะมะอุน                4  คะแนน

            หมายเลข 8  นายทวี          นภากร                 8  คะแนน

            หมายเลข 9  นายอรุณ       บุญชม                  3  คะแนน

 

            ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรจากที่ประชุมจากคะแนนสูงสุด 3 คนได้รับการประกาศชื่อ และจับสลากหมายเลขใหม่ คือ

            หมายเลข 1  นายทวี          นภากร

            หมายเลข 2  นายสมาน     มาลีพันธุ์

            หมายเลข 3  นายอาศิส     พิทักษ์คุมพล

            ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมดเพื่อเลือกสรรผู้ที่จะได้รับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนใหม่  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนปิดการลงคะแนนเมื่อเวลา 14.45 น.

            ผลการนับคะแนนจากบัตรที่ลงคะแนนลับปรากฏว่า

            นายอาศิส     พิทักษ์คุมพล     ได้  423  คะแนน

            นายทวี        นภากร            ได้  148  คะแนน

            นายสมาน     มาลีพันธุ์          ได้  122  คะแนน

            มีบัตรเสีย เนื่องจากไม่กาเครื่องหมาย หรือกามากกว่า 1 หมายเลข  8 ใบ

            บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน    1 ใบ

            ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศชื่อนายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นจุฬาราช-มนตรีคนใหม่ และจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อกราบบังคมทูลทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป